محافظان چیست؟

بانک بان (محافظان) اولین و تنها مجموعه ای است که به شکل تخصصی و گسترده آموزش پرسنل انتظامی بانک ها را در کشور به عهده دارد. با توجه به قدیمی بودن محتوای آموزش ها و تخصصی نبودن آنها متاسفانه شاهد رشد چشم گیر سرقت از بانک ها و برنامه ریزی حمله به اتومبیل های حمل محموله هستیم.
با توجه به رشد سرقت های اخیر ، محافظان تنها مجموعه ای بود که روی آنها تحلیل و تحقیقات گسترده انجام داد و با استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب ، تمامی محتوای کتب آموزشی مربوط به عناصر انتظامی بانکها را اصلاح و آنها را به روز نمود.